График София - Център, ул. Отец Паисий 44


Английски език

 

Деца на      възраст    1+

Деца на
възраст 2+

Деца на
възраст 36г.

Деца на
възраст 6 – 10 г.

Деца на възраст 11-14 г.

Алтернативни
програми


Понеделник

 

 

17:00-18:00 (ниво ST2)

17:00-18:00 (ниво NM1)

18:10-19:10 (немски за деца)

18:10 – 19:10
(ниво ST3)

16:30-18:00 (ниво OD2)

18:00-19:30 (ниво OD 1)

18:10-19:25 (ниво OD2)

 

10:00-11:00 (ниво OD1)

11:10-12:10 (ниво OD2)

16:30-18:00 (ниво OD1)

17:00-18:00
(ниво NM1)

18:10-19:25 (ниво OD1)

18:20-19:50 (ниво OD4)

 

 

Вторник

 

 

16:00-17:30   (ниво OD2)

17:00 – 18:00 (ниво ST3)

18:10 – 19:10
(ниво ST2)

18:10-19:10
(ниво MM1)

17:30-19:00 (ниво OD1)

 17:00-18:00 (ниво BI1)

18:10-19:25
(ниво ST1)Itsy Bitsy PLay School 2

Сряда

 

 

 

17:00-18:00 (ниво ST1)

18:10 – 19:10
(ниво ST2)

10:30-12:00 (ниво OD1)

16:30-18:00 (ниво ODI1)

17:00-18:00 (ниво NM1)

18:10-19:25 (ниво OD1)

18:10-19:40 (ниво OD3)

 

 

Четвъртък


 

16:00-17:30 (ниво OD2)

17:00 – 18:00 (ниво ST3)

17:30-19:00 (ниво OD1)

18:10 – 19:10
(ниво ST2)

18:10-19:10
(ниво MM1)

 

 17:00-18:00 (ниво BI1)

18:10-19:25
(ниво ST 1)

 

9:00-11:45 (ниво OD5)

 


Петък

 

 

 

 18:00-19:00 Японски за деца

 

 


 

Събота

9:00-9:45 Чужди езици за мъници 1+

10:00-10:45 Чужди езици за мъници 2+

10:00-10:30 Itsy Bitsy Playgroup 1

11:00-12:30 Itsy Bitsy Playgroup 2

12:45-13:45 The Fairytale Hour

 

 

 9:30-11:00 (ниво OD 3)

 


 Немски език

 

Деца на възраст  4 -6 г.

Алтернативни програми

Понеделник

18:10 – 19:10 (ниво 2)

 

Сряда

17:10-18:10 (ниво 1, сряда и петък)

18:10 – 19:10 (ниво 2)

 

Събота


14:00-15:00
Merchen Stunde


Следвайте цветовия код за всяка възраст (един цвят за една група в съответната възраст). Нови групи се формират при минимум 4 и максимум 7 деца за възраст до 3 г. и максимум 8 деца за възраст 3+ г.

 

 


График София - кв. Борово, ул. Ястребец 20


Английски език

 

Деца на
възраст 1+

Деца на
възраст 2+

Деца на
възраст 3 -6 г.

Деца на
възраст
6 - 10 г.

Деца на
възраст
10 – 14 г.

Алтернативни
програми

Понеделник

 

 

17:00-18:00 (ниво ST1)

18:15-19:30
(ниво OD3)

14:00 - 15:15 (ниво OD3)

15:20-16:50 (ниво OD2)

18:10-19:40 (ниво OD3)

 

Вторник

 

 

17:00-18:00 (ниво ST2)

18:20-19:20
(ниво ST3
)

15:30-16:45
(ниво OD1)

 

 

Сряда

 

 

17:10-18:10 (ниво ST1)

18:10-19:25
(ниво OD2
)

  14:00-15:15 (ниво OD 3)

15:20-16:50 (ниво OD2)

18:10-19:40 (ниво OD3)

 

Четвъртък

 

 

17:00-18:00
(ниво ST2)

18:20-19:20
(ниво ST3)


 

Петък

 

 

 

 

 

 

Събота

 

 

9:00-10:30 Itsy Bitsy PLaygroup 1

10:40-12:10 Itsy Bitsy Playgroup 2

 Немски език

 

Деца на възраст 6 - 9 г.

Понеделник

 

Вторник

 

Сряда

 

Четвъртък

 

Петък

 14:00-15:30 ниво 3

Събота

 14:00 - 15:30
ниво 2

 


Следвайте цветовия код за всяка възраст (един цвят за една група в съответната възраст). Нови групи се формират при минимум 4 и максимум 7 деца за възраст до 3 г. и максимум 8 деца за възраст 3+ г. © 2012 Mary Eton Language Club
Уеб сайт: Studio X