В езиков клуб Мери Итън разчитаме на ефективни и интерактивни занимания, с които бързо, лесно и приятно ще учите чужд език. Мери Итън не е школа, център или училище, а клуб, защото освен езикови познания, се развиват социални, комуникативни и бизнес умения и се провеждат събития на различни теми, допълващи обучението по чужд език. Програмите ни са съобразени с нуждите на съвременния човек. Акцентите са ранно чуждоезиково обучение (с програмата Чужди езици за мъници), развиване на ранни умения за четене, подготовка за бъдещи академични постижения, усъвършенстване на разговорните умения при възрастните, използване на новите технологии за обогатяване и по-добра ефективност на учебния процес, бизнес английски.

Програми:

 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>

Чужди езици за мъници


Програма за деца на възраст 1 – 3 години

„Чужди езици за мъници” е програма за деца на възраст от 1 до 3 години, в която се концентрираме върху ранното чуждоезиково обучение.В часовете мъниците са в приветлива среда, насърчаваща участието им в игрите и с комфортното присъствие на мама (или този, който се грижи за детето). Пеем песнички, творим, играем и говорим само на английски, докато се забавляваме. Методиката ни залага на позитивно поощряване на децата към участие в дейностите, без да налагаме това на всяка цена. Всеки мъник е свободен да участва доколкото и както реши, без да пречи на останалите. Така децата имат свободата да пеят или не, да играят или не, но винаги в края на часа научават нови думи и игри. Часът минава неусетни и в края на занятието всички получават допълнителни игри и песнички за домашно, които помагат на децата да запомнят и затвърдят усвоения материал.

 


Show and Tell


Програма за деца на възраст 4 – 6 години

На тази възраст децата са любопитни откриватели на света около тях и именно на това залага програмата за тази възрастова групa.

Системата Show and Tell включва практически и забавни занимания, междупредметни връзки (изкуство, ранна математика, наука за деца) и дейности развиващи творческото мислене у децата. Учебникът обаче е само рамка, към която ние добавяме много от нашия преподавателски опит и добри практики. Така часовете включват:

 • Креативни дейности (например: изработване на маски, парцалени кукли, проекти, постери, книжки и т.н.).
 • Рисуване.
 • Early Alphabet – ранни занимания с азбуката и въвеждане на писмеността. Буквите се въвеждат постепенно с много визуални и практични материали като флашкарти, оцветяване на буквите, писане на букви по пунктир, работа с iPad приложения за разпознаване, изговаряне и изписване на буквите
 • Стихчета – чрез редовното изучаване на стихчета и песнички, децата обогатяват бързо активният си речников запас.

Next Move


Програма за деца на възраст 7 – 9 години

Системата Next Move е подходяща за деца на възраст 7-9 години, които все още не могат да четат и имат нужда от подкрепа и усъвършенстване на грамотостта си на английски. Заедно с това, учебникът въвежда основните аспекти от различни култури по света, като така помага на децата да разширят познанията си за културата на различни народи.

В допълнение към тази програма, провеждаме занимания по:

 

 • Работа по проекти – Практично насочени дейности, съобразени с темата на уроците, при които децата ще изработват различни продукти като напр. картичка за Коледа, цветя/животни от хартия, плакат за филм, знак стоп или палка за полицай, апартамент от кутия за обувки и т.н.
 • Technology – работа с компютър и iPad, за да отговорим на интересите на новото поколение. Първи стъпки в четенето.
 • Четене и драматизация на англоезични книжки, които допълнително обогатяват езиковите познания на децата.

Oxford Discover


Програма за деца на възраст 10 – 14 години

 

Програмата Oxford Discover е истинско приключение в изучаването на английски език. Чрез магията на науката децата обогатяват не само уменията си по чуждия език, но и познанията за заобикалящия ни свят. Програмата подготвя учениците и за бъдещи академични постижения като тестоветете на Кеймбридж за деца - покриват се речника и граматиката за трите нива Starters, Movers, Flyers на Cambridge English: Young Learners. Наред с това голяма част от съдържанието и формата на дейностите в учебника наподобяват формата на сериозни тестове като например TOEFL. Програмата предлага най-съвременни методи и средства за ефективен учебен процес, като умело включва междупредметните връзки в чуждоезиковото обучение, използват се видео и онлайн занимания, за да се ангажира вниманието на съвременните деца и поднася новия материал достъпно, по занимателен начин. Така докато децата учат нови думи на английски, ще си отговорят и на важни въпроси като например как са живели древните египтяни, защо е важно да пазим нашата планета Земя, какво променя сезоните и как се образува времето... и ще бъдат добре подготвени не само по английси, но и по други предмети.


Немски за деца


Програма за деца на възраст от 3 години

Все повече деца стартират от рано с изучаването на втори чужд език и най-често това е немският. Нашите програми по немски за деца на възраст от 3 до 5 и от 6 до 10 г. карат децата да учат с удоволствие. Учебният процес е изпълнен с творчество, игри, песни и забавления, интересни ограмотители игри и занимания, запознаващи децата с немската култура. Ученето на втори чужд език с нас никак не е труда работа!


Speakology


Разговори за деца и възрастни

Един чисто разговорен клуб. За него няма да Ви трябват учебни материали. Материалите ще бъдат предоставяни от преподавателите по време на час. Темите ще бъдат определяни според интересите и познанията на курсистите, заниманията ще имат формата на ролеви игри, дискусии, дебати, симулации на реални ситуации в живота (което е наистина забавно в рамките на класната стая), драматизации, конферентни телефонни разговори и т.н. Както във всеки клуб, обаче, и тук има условия за прием: минимално ниво А2 според европейската езикова рамка. Курсът няма определена продължителност и до него се допускат нови участници по всяко време. Така имате възможност да се срещате с нови хора в рамките на същата група непрекъснато, което е реалната картина в истинския живот. Примерни теми:
Presentations – как да подготвим и направим презентация, езикът на тялото по време на презентация, как да звучим по-убедително, как да направим презентацията си по-вдъхновяаща на чуждия език. Езикови цели на занятието: обогатяване на речниковия запас, форми за обръщение към публиката, преминаване от една тема на друга, въвеждане на нова тема и т.н. Граматика: различни граматични категории, в зависимост от темата

Aromatherapy – обсъждане на основни техники за приготвяне на домашна козметика и практическо приложение. Езикови цели на занятието: обогатяване на речниковия запас на тема ароматерапия, масаж, инструкции, цветя, съставки, мерителни единици. Граматика: past tenses, present tenses, imperatives, passive voice.

Theatre – обсъждане и подготовка на скечове. Занятието е със забавен характер, като основната цел е практикуване на чуждия език в забавна и релаксираща среда. Езикови цели: в зависимост от темата на скеча. Езиковите цели могат да бъдат предварително зададени, така че върху тях да бъде базиран сценария на постановката.

В Speakology не очаквайте да седнете в класната стая над учебника, да се успокоите че сте успели да стигнете навреме за началото на часа и да заспите някъде по средата на занятието. Основната цел тук (нашата, както и Вашата) е да говорим на чуждия език в контекста на забавни занимания като скечове и драматизация, презентации, готвене и др. Това е и прекрасна възможност да използвате случая за практикуване на вече натрупани, но пасивни знания. Покажете на себе си какво знаете! За да се запишат, участниците ще трябва да покажат ниво intermediate или А2 по европейската езикова рамка, тъйкато характерът на занятията го налага.

Часовете се провеждат веднъж седмично. Занятията ще са гъвкаво организарни, позволявайки на курсистите да се запишат за следващ модул без непременно да са посетили предишния, тъйкато модулите не са нива.


Бизнес ориентирани езикови програми


В нашите бизнес програми ще придобиете както езикови познания, с които изказът ви да стане по-богат и по-ефективен, така и основни бизнес умения. Подборът и съставянето на учебна програма става след внимателен анализ на нуждите на курсистите така, че най-умело да отговорим на езиковите необходимости. Разработваме и специализирани бизнес модули, според конкретните работни ситуации от ежедневието на клиента.  

Бизнес курсовете се провеждат в нашия център или в офис на клиента.


Oxford Discover


(програми за деца в училищна възраст)

В работата с деца в училщна възраст основен фактор е мотивацията им и ние се грижим добре за нея. В часовете заниманията ни са разнообразни и интерактивни. Децата комуникират помежду си и винаги бива окуражавани да го правят на английски. Използваме съвременни методи на преподаване, темите са проекто базирани, засягаме много междупредметни връзки и помагаме на децата да развиват своята емоционална и социална интелигентност. Заниманията по английски с нас не са просто учене на език, напротив - те спомагат за разширяване на познанията на децата за света, подпомагат развитието на критичното им мислене и допринасят за обогатяване на набора от меки умения. Учебните системи, по които работим са Bright Ideas и Oxford Discover на издателство Oxford, но те са просто рамка, която очертава темите през учебната година. С всяка група и всяко дете ние прилагаме индивидуален подход и в часовете си основна разчитаме на добре подготвените ни преподаватели, които винаги знаят как да направят часа интересен, полезен и информативен, дори ако това означава да се отклонят от темата на учебника.


Алтернативни програми

 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>
 • Разгледай>

Езиков лагер в село Годлево


Това лято повече от всякога очакваме безгрижието на дните в село “Годлево”! Имаме готовност заниманията ни да се провеждат отново изцяло на открито (както беше и миналата година), за да можем да съберем най-много слънчеви лъчи, да вдъхваме аромата на гората и да слушаме песните на птиците. Това лято ще развиваме умения като готварсто на открито, гражданско самосъзнание и отговорност към природата, от която сме толкова зависими. Ще заявим гражданската си позиция с проект, който ще отнесем към кмета на селото. Ще бъде много забавно - както всяко лято!

Дати на провеждане:
От 28 юни до 2 юли - лагер за деца на възраст 5-7 години
От 26 до 30 юли - лагер за деца на възраст 8+ г.
По време на лагера децата ще имат възможност да преживеят (според възрастта си):
- забавен английски, съобразен с възрастта и нивото им (4 учебни часа на ден)
- приготвяне на собствената ни вечеря или обяд в някои от дните
- състезателни игри
- игри, развиващи социалните умения и креативността; упражнения за емоционална интелигентност
- пикник в гората
- дискусии на различни теми, свързани с интересите и емоциите на децата
- разказване на “истински” истории около лагерния огън вечер
- игра „В търсене на съкровище“ – игра в рамките на цял ден, по време на който се редуват логически и физически препятствия. Взимането на правилно решение е ключът към успеха и намирането на съкровището...
- стрелба с лък
- балансиране по лента /слаклайн
- ориентиране по карта и по компас
- незабравими стратегически и езикови игри като “Върколак”...
- много, много спорт - футбол, народна топка, волейбол, походи в планината и други отборни игри
- изследване на природните дадености на района – изследователи на гората и планината
- дискотека
- нощен поход в гората
- рефлексия върху преживяното и наученото през деня - един от най-добрите начини да извлечем изводи за живота, след игра или упражнения и да приложим нови умения в комуникацията и взаимодействието си с други хора.
Децата ще имат нужда от съвсем малко джобни пари, тъй като имат осигурени 4 хранения на ден. Джобните пари обикновено се използват за покупки и лакомства от селското магазинче. Добре е да не носят ценни предмети със себе си, понеже могат да бъдат изгубени. С всяка група ще има учители от езиков клуб “Мери Итън”, както и инструктор от екипа на “Номадия”. В групата на най малките (5-7 г.) ръководителите ще са по един за всеки 6 деца. Родителите ще имат контакт с инструкорите и учителите през цялото време. Връзката с децата се осъществява веднъж на ден в периода 18 - 20 ч. В края на лагера всеки ще получи подарък, който ще може да персонализира. На всички родители при записване ще бъде предоставен списък от необходимите принадлежности, които да подготвят в багажа на детето, както и програма за провеждане на събитията по дни. Лагерът ще се проведе при сформирана група от минимум 20 деца.

Цена: 505 лв.

Цената включва:
- Престой на база пълен пансион в двойна стая (закуска, обяд, вечеря) в хотел „Припеците“ в село Годлево.
- Допълнителна следобедна закуска в 16 ч.
- Обучение по английски (4 часа на ден)
- Игри и дейности, подготвени от инструкторите от Номадия и учителите от Мери Итън
- Транспорт
- Застраховка.
- Сертификат за проведен лагер
- ДДС

Летни програми


Itsy Bitsy Playgroup през лятото (Лятна eзикова занималня за деца на възраст от 3 до 6 г.)


Заниманията в нашата англоезична група за игра винаги са били от най-любимите на децата, които посещават и други форми на чуждоезикова подготовка. Всички игри, включени в програмата, правят обучителния процес забавен и неусетен. Децата идват, за да поиграят, а всъщност научават много - нови думи на чужд език, усъвършенстват фината моторика, получават представа за английските букви  и научават много за реалния живот чрез игровите ситуации (какво означават цветовете на светофара, къде работят пожарникарите, с какво се хранят животните от фермата…)

Програма
9:00 - 9:15 - събиране на групата
9:15 - 9:30 - песни за добре-дошли
9:30 - 10:30 - занимания по английски
10:30 - 11:00 - почивка и похапване
11:00 - 11:45 - занимания по английски (story time)
11:45 - 12:15 - традиционни английски детски игри (раздвижване и веселие)
12:15 - 12:30 - подреждане на стаята, подготовка за довиждане и good-bye song (clean-up time)
12:30 - 13:00 - време за довиждане

Теми:

Теми по седмици:
1-5 юни: Unicorns and Dragons (приказни създания и герои)
8-12 юни: Dinosaurs (динозаври)
15-19 юни: Little Scientists (наука за деца и експерименти)
22-26 юни: Favourite Cartoon (любими анимационни герои и филмчета)
29 юни - 3 юли: Back to the Future (минало и бъдеще; мама като малка и аз сега)
6-10 юли: Kids in the Kitchen (храната и готвенето)
13-17 юли: Where do Babies Come From? (кръговрата на живота при насекоми, птици и бозайници)
20-24 юли: Prehistory (първобитните хора)
27-31 юли: I Feel, You Feel (чувства и емоции, емоционална интелигентност за деца)

3-7 август: Arts and Craft (изкуство и творчество)
10-14 август: Fairytale creatures (още приказни съзадния и герои)
17-21 август: Home, Sweet Home (моят дом)
24-28 август: In the Forest (съкровищата на гората)

Цени:

Itsy Bitsy Playgroup Summer: 130 лв.
Itsy Bitsy August: 450 лв.

Летни езикови занимални за деца на възраст 7 - 13 г.


Готови ли сте с плановете за лятото? Нашите летни предложения са вече на лице. Полудневните ни англоезични занимални за деца на възраст от 6 до 10 години ще представят на децата един цял свят от забавно-образователни дейности, съвсем в тон с лятното настроение. Тази година сме готови с опция за целодневни занимания - следобедите ще са изпълнени с движение, игри и състезания на открито с приключенците от агенция Номадия (www.nomadia.bg).

График
9:00 – 9:30 – събиране на групата
9:30 – 11:00 – занимания на английски език по темата от седмицата
11:00 – 12:00 – традиционни английски игри на открито и похапване
12:00 – 13:00 – занимания на английски език по темата от седмицата
13:00 – 13:30 – време за довиждане

Теми:

29 юни-3 юли: Short Movies (ще изучаваме кратки анимирани филмчета и ще обсъждаме поуката от тях)
6-10 юли: My Health (темата ни прз тази седмица ще е най-актуалната за годината – здравето. Ще говорим за вируси и бактерии, имунитет, грижа здравето и т.н.)
13-17 юли: Life Hacks for Kids (хитрости, които правят живота по-лесен и весел)
20-24 юли: Global Trotters (седмица за пътешествия от дивана)
27-31 юли: People Who Made Legends (ще изучим историите на няколко вдъхновяващи личности)
3-7 август: Back to the Future (ще открием приликите и разликите между миналото и бъдещето)
10-14 август: STEAM week (седмица на науките: science, technology, engineering, arts, maths)
17-21 август: Ocean Week (ще разгледаме дълбините на океана, какво ни дава той и какви проблеми се крият в него)
24-28 август: Wild West (истории за каубои, легенди за индианци, факти за заселници – или откриването на Америка)

 

Една седмица – 130 лв
Две седмици – 240 лв.
Три седмици – 350 лв.
Четири седмици – 450 лв.

Целодневни занимания: + 60 лв. на седмица


Занималня за ученици 1-4 клас


От октомври стартира наново следучилищна занималня за ученици в 1-4 клас, в която ще им помагаме да учат с радост в подкрепяща и комфортна среда. Децата могат да разчитат на разнообразни занимания: подготовка на уроците и домашните; чуждоезиково обучение с прекрасни педагози и native преподаватели; усвояване на знания за заобикалащия ни свят чрез изкуство, икономика и наука за деца. Така в края на деня, когато мама и татко се приберат от работа, всички ще са заедно и без домашни.

Какво включва нашата занималня?

Чуждоезиково обучение
Чуждоезиковото обучение при нас е важен акцент. Часовете по чужди езици (английски или немски) ще се случват 2 пъти седмично по 60 или 90 минути, което зависи от нивото. В занятията децата ще имат много време за разговори на езика, който изучават, ще пишат и четат комикси или книги, ще решават логически задачи, ще обсъждат различни илюсративни материали, ще слушат и ще обсъждат аудио записи и ще се срещат с преподаватели от Англия и Америка. Така уменията им да използват чуждия език се развиват разностранно и децата бързо губят страха си да говорят на него.


Социални умения
Програмата ни за социални умения е разработена така, че чрез ролеви игри, дискусии и различни ситуации ще научим как да разрешаваме конфликти, как да вземаме решения, как да приемаме последствията от действията си... Програмата цели развитието на емоционалната интелигентност у децата за постигане на добри комуникативни умения.

Проекти

Работата по различни проекти, свързани най-вече с творческо писане, театър, кино и забавна наука целят да развиват уменията за работа в екип, презентационни умения, последователността и търпеливостта на децата, както и да изградят красноречив изказ. Той пък е пряко свързан с убедителността, ораторството и интелигетността като цяло. 


Изкуство и алтернативни програми
Доказано е, че заниманията по изкуства разширяват кръгозора и развиват креативността на децата. Програмата ни по история на изкуството ще помогне на децата да открият своите таланти и ще събуди любопитството им за творчество и наука. Децата ще научат много за пещерните хора, за Ренесанса и за съвремието чрез творби на известни художници и скулптори от различни периоди. Ще имат възможност да проектират сграда (като на Хундертвасер, например), да планират портрет, да измайсторят летящата машина на Леонардо, да правят сами своите боички от естествени материали и да моделират с глина…

Записвания и цени
Цената на занималнята за месец е 310 лева.
Отстъпка за второ дете от семейство: 10 %
Отстъпка за предплащане на целогодишна такса: 2,5 %

Занятията ще са с продължителност на 4,5 часа на ден.

Цените са валидни за учебната 2019-2020 година

The Fairytale Hour


Приказките са основен спътник в израстването на децата – те са илюстрация на доброто и злото, формират възприятия за справедливост и ценности в живота.  Приказките ни учат на това как да разрешим проблем и какво да направим в затруднена ситуация, но са и прекрасен начин да научим чужд език.

Програмата „Приказният час” e авторска програма на езиков клуб Мери Итън и е предназначена за деца, които изучават езика с нас или на друго място. Занятията допринасят за разширяването на езиковите познания на децата в неформална и креативна среда. В Приказните часове, децата имат възможност да слушат, гледат и вземат участие в интерактивна приказка, разказана с помоща на таблет. Всеки може да поиграе на екрана и да раздвижи героите, а след историята децата ще пресъздават сцени, елементи или герои от приказката, както и да играят игри, свързани с нея. Приказките са специално подбрани и адаптирани от филолог. Сценарият на занятията е внимателно разработен така, че децата да успеят да вникнат в съдържанието, да научат целеви думи и фрази и да успеят да участват в Приказните часове, независисимо дали това е първата им приказка на чужд език. Накратко, това, което можете да очаквате в Приказният час е умела комбинация от:

- езикови занятия, където учим нови думи, фрази, рими и стихчета

- работилничка, в която правим вълшебни аксесоари с помощта на хартия, картон, естествени материали, прежда, брокат, боички и т.н.

- музикален час, в който учим нови песни

- учене чрез игри, които са типични за децата, растящи в англоезичния свят

- запознаване на децата с англоезичната култура посредством приказките

 

Заниманията са предвидени за деца на възраст от 3 до 7 години, като максималният брой деца в група е 10.

Приказните часове се случват всяка събота от 12:30 до 13:30 @ Mary Eton’s . Пригответе се за вълшебства!

NB! Необходимо е предварително записване на имейл. Можете да използвате и контакт формата в нашия сайт.

Itsy Bitsy Playgroup


Itsy Bitsy Play School е още една от нашите авторски програми за чуждоезиково обучение, където чрез игри децата неусетно учат и английски. Направена с внимателен подбор на обучени преподаватели, групата е добра възможност за ранно занимание на детето ви с чужд език в естествената за децата среда на игрите и забавленията, в която да се обучават, да общуват с други връстници и да развиват умения за учене и социализация. Този естествен начин на научаване на чуждия език позволява на детето да придобие увереност да го ползва в реални житейски ситуации, да разбира и да общува свободно на английски език.

Програмата на Itsy Bitsy Play School е адаптирана към възрастовите особености на децата от 3 до 5 години

Освен езикови умения, децата ще бъдат занимавани с изкуство, наука, музика, ситуационни игри, съобразени с възрастовите особености на групата. Преподавателите в групата са педагози и филолози.

Програмата на Itsy Bitsy Playgroup е подходяща за деца от 3 до 5 години и включва:

- активности за себепознание и опознаване на околния свят

- песнички, стихчета и рими

- занимания, поощряващи развитието на когнитивните, езиковите и социалните умения на децата

- четене на приказки от книжки и таблет

- дейности, поощряващи фината моторика

- движение, танци, забавления

- игри

 Всички дейности по време на занятията се извършват само на английски.

Екип:

 • Мария Караиванова Директор

  Мис Мария преподава английски на малки и големи от години, обучава учители и разработва различни учебни програми. Запозната е с последните тенденции в преподаването и е готова винаги да препоръча най-подходящата за всеки курсист програма.

  Мария Караиванова Директор
 • Яна Петрова Преподавател

  Яна е единствената фрау-мис, защото преподава както английски, така и немски на деца с еднаква лекота и неустоимо забавление. Това я прави безценна!

  Яна Петрова Преподавател
 • Валентина Калина Преподавател

  Мис Тина е учител-мечта: брилянтен английски (студент английска филология), винаги е усмихната, обожава да преподава (особено на деца!) и винаги намира най-интересния начин да те накара да се усмихнеш и ти. Не се сещаме какво повече можем да искаме от един учител.

  Валентина Калина Преподавател
 • Румяна Георгиева Преподавател

  Освен че организира нашите летни детски програми, фрау Руми е и страхотен преподавател по немски за деца и възрастни. Съчетава преподаването с катерене на върхове, така че знае как да води група през препятствията по пътя нагоре.

  Румяна Георгиева Преподавател

Преподавателите в езиков клуб Мери Итън са наясно със задачата си. Те не просто са високо квалифицирани специалисти, както са и навсякъде другаде, но обичат работата си и я приемат лично! Годините опит, които са натрупали, работейки в местни и международни школи за преподаване на чужди езици са ги научили, че освен да си знаеш урока, трябва да вложиш богата обща култура в него, артистични умения, чувство за хумор, разбиране към курсиста и неволите му, психология, педагогика, ораторски умения… Те знаят какви са спецификите на работата с възрастни и деца, какви грешки допускат, как очакват да протече урока и заслужават много доверие!

Новини

Адрес: София, ул. Марко Балабанов 10

Тел.: +359 (02) 444 21 29

Мобилен тел.: +359 (0) 884 139 647

E-mail: Info@MaryEton.com

Свържете се с нас
С конкретен въпрос, или просто за да се запознаем
© 2012 Mary Eton Language Club
Уеб сайт: Studio X