График София - Център, ул. Отец Паисий 44


Английски език

 

Деца на      възраст    1+

Деца на
възраст 2+

Деца на
възраст 36г.

Деца на
възраст 6 – 10 г.

Деца на възраст 11-14 г.

Алтернативни
програми


Понеделник

 

 

17:00-18:00 (ниво 1)

18:10 – 19:10
(ниво 2)

18:10 – 19:10
(нивo 1)

15:00-16:00 (ниво ODI1)

17:00-18:00
(ниво starter)

18:10-19:10
(ниво NM1)

18:10-19:25
(ниво OD2)

18:10 – 19:25
(ниво OD3)


 

 

Вторник

 10:00 - 10:45

 

18:10 – 19:10
(ниво 1)

17:00 – 18:00
(ниво 2)

18:10-19:10
(ниво 3)

 

 17:00-18:00 (ниво NM1)

18:10-19:25
(ниво 4)
Сряда

 10:30 - 11:15 Чужди езици за мъници

 

 

17:00-18:00 (ниво 1)

18:10 – 19:10
(ниво 2)

18:10 – 19:10
(ниво 1)

15:00-16:00 (ниво ODI1)
17:00-18:00
(ниво starter)

18:10-19:10
(ниво NM1)

18:10-19:25
(ниво O
D2)

18:10 – 19:25
(ниво OD4)


 

 

Четвъртък


 

18:10 – 19:10
(ниво 1)

17:00 – 18:00
(ниво 2)

18:10-19:10
(ниво 3)

 

17:00-18:00 (ниво NM1)

18:10-19:25
(ниво 4)

 


 17:15 - 18:45 Itsy Bitsy Play School


Петък

 

 

 

 18:00-19:00 Китайски за деца

 

17.30 – 19:00
The Actors’ Hour


 

Събота


10:00-10:45 Чужди езици за мъници

 

 

 

 

10:00 – 11:30
Itsy Bitsy Playgroup (за деца на възр. 4-6 г.)

11:00 - 12:30 Itsy Bitsy Playgroup (за деца на възр. 3 - 4 r.)

12:30 – 13:30
The Fairytale Hour

Немски език

 

Деца на възраст  4 -6 г.

Алтернативни програми

Понеделник

18:10 – 19:10 (ниво Die Loewen)

 

Сряда

18:10 – 19:10 (ниво Die Loewen)

 

Събота


14:00-15:00
Merchen Stunde


Следвайте цветовия код за всяка възраст (един цвят за една група в съответната възраст). Нови групи се формират при минимум 4 и максимум 7 деца за възраст до 3 г. и максимум 8 деца за възраст 3+ г.

 

 


График София - кв. Борово, ул. Ястребец 20


Английски език

 

Деца на
възраст 1+

Деца на
възраст 2+

Деца на
възраст 3 -6 г.

Деца на
възраст
6 - 10 г.

Деца на
възраст
10 – 14 г.

Алтернативни
програми

Понеделник

 

 

17:10-18:10 (ниво MLI 3)

18:15-19:30
(ниво OD2)

14:15 - 15:30 (ниво OD2)

 

Вторник

 

 

17:00-18:00 (ниво 2)

18:20-19:20
(ниво 3
)

15:30-16:45
(ниво OD1)

 

 

Сряда

 

 

17:10-18:10 (ниво MLI 3)

18:10-19:25
(ниво OD2
)

 

 

Четвъртък

9:30-10:15

 

17:00-18:00
(ниво 2)

18:20-19:20
(ниво 3)


 14:15-15:30 (ниво OD 2)

 

Петък

 

 

 

 15:30-16:45 (ниво OD1)

 

 

Събота

 

 9:00 - 9:45  Чужди езици за мъници

 10:00-11:30 Itsy Bitsy Playgroup

 Немски език

 

Деца на възраст 6 - 9 г.

Понеделник

 

Вторник

15:30-16:30
ниво Planetino

Сряда

 

Четвъртък

15:30-16:30
ниво Planetino

Петък

 

Събота

 14:00 - 15:30
ниво Fabuli

 


Следвайте цветовия код за всяка възраст (един цвят за една група в съответната възраст). Нови групи се формират при минимум 4 и максимум 7 деца за възраст до 3 г. и максимум 8 деца за възраст 3+ г. © 2012 Mary Eton Language Club
Уеб сайт: Studio X